SOCIAL PROTECTION FAMILY RISK AND VULNERABILITY ASSESSMENT (SP-FRVA) TRAINING

 

Malawakang ipinaunawa nina registered social worker Charlene Toscano ng CSWD at Yvonne Geolingo ng CPDC ang kahalagahan ng pagtukoy sa kahinaan at kalakasan ng bawat pamilya sa aspeto ng kaligtasan at seguridad, pagba-budget sa tahanan, income opportunities at adaptability, sa isinagawang Social Protection Family Risk and Vulnerability Assessment (SP-FRVA) training, noong Nov. 16 at 17, 2017.
Ang naturang training, na dinaluhan ng mga representante ng bawat barangay, ay may layong tulungang maproteksiyonan ang bawat pamilya sa anumang peligro o pagsubok sa buhay, partikular na ang pinansyal na bahagi.