2017 SIMULTANEOUS SHAKE DRILL

 

Bilang paghahanda sa pagkakaroon ng malakas na lindol sa bansa, ay nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng “simultaneous earthquake drill” noong June 29, 2017 sa iba’t ibang panig ng San Pedro, kabilang ang San Pedro Apostol Church, Central Elementary School, Sampaguita National High School, Our Lady of Assumption College (OLAC), City Plaza, harap ng Harmony Mall at iba pa. Layunin din ng gawaing ito na maituro ang tamang paghahanda kung sakaling maganap ang “The Big One”.