MEMORANDUM OF AGREEMENT SIGNING WITH ALASKA MILK

 

Lumagda ng Memorandum of Agreement (MOA) ang City of San Pedro, sa pangunguna ni Mayor Lourdes S. Cataquiz, at Alaska Milk Corporation executives, noong ika-11 ng Abril, 2017. Layunin ng kasunduan na paigtingin ang hangaring makapagbigay ng sapat na nutrisyon, magkapagtaguyod ng malusog na pangangatawan at pamumuhay para sa mga mamamayan ng lungsod, at maibahagi ang kahalagahan ng pag-inom ng gatas sa mga kabataan at nakatatanda.
Kabilang sa mga lumagda at sumuporta sa MOA sina Admin Head Fil Sibulo, Atty. Don Luna, CHO Head Roberto Olivares, Chief Nurse Riah Fojas, CSWD Head Fatima Autor, mga konsehal; Santiago A. Polido, Vice President of Alaska Milk Corporate Affairs; Henaro Poedtono, Director of Friesland Campina-Singapore; Atty. Maria Angela Esquivel, Legal Manager of Alaska Milk Corp-Makati; Joemare Dema-Ala, Alaska Proj. Manager; at iba pa.