GENDER AND DEVELOPMENT (GAD) SEMINAR

Upang maitaguyod ang kakayahan at karapatan ng mga kalalakihan at kababaihan, isinagawa ang “Gender Sensitivity Gender Responsive Planning and Budgeting Harmonized Gender and Development Guidelines Training” para sa lahat ng Department Heads na ginanap sa Pavillon Hall, City of San Pedro noong ika-5 ng Abril 2017. Ang lahat ng lumahok sa pagsasanay ay hinati sa limang sector tulad ng Institutional, Social, Infrastructure, Economic at Environmental sector. Naging tagpagsalita sina Pres. of Phil. Assoc. of GAD Dr. Ruby B. Brion, at Local Government Officer ng Region IVA Renz Harry M. Toledo. Ito ay pinangasiwaan ni Social Welfare & Dev’t. Officer III & GAD Focal Person Rochelle Cariño.