DENTAL BUS SCHEDULE – MARCH, APRIL, MAY 2017

BARANGAY

NEW – BORN

PREGNANT

Bagong Silang March 15, 2017 March 16, 2017
UBL March 22, 2017 March 23 2017
UB March 29, 2017 March 30, 2017
Estrella April 5, 2017 April 6, 2017
Laram April 19, 2017 April 20, 2017
Nueva April 26, 2017 April 27, 2017
Narra May 3, 2017 May 4, 2017

Magsisimula po ng 9AM ang magtatapos po ng 12NN. Tatangap pa din po ng ordinaryong pasyente, ngunit ang proyoridad po ay ibibigay sa mga sanggol at mga buntis bilang pagobserba sa Buwan ng Kababaihan.

Para sa mga katanungan ukol sa mga Dental Services ng ating City Health Office, pakitawagan po ang ating Rural health Unit (RHU) 856-5086.