MODIFIED REAL PROPERTY TAX RELIEF ORDINANCE OF THE CITY OF SAN PEDRO LAGUNA (2016)

Narito po ang bagong ordinansa na nagsasaad ng bagong sistema para sa mas magaang pag pagbabayad ng inyong amilyar (Real Property Tax). Para po sa inyong katanungan, maaari po kayong tumawag sa City Treasurer’s Office sa 808-2020 local 110/111.

1 2 3 4 5