DREDGING AT PAGLILINIS NG BASURA ISINAGAWA SA SAN ISIDRO RIVER

Upang maluwagan ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa mga karatig na lugar, isang “Dredging and Clearing” operation ang ginawa sa San Isidro River noong ika-11 ng Agosto, 2016. Aming pinakikiusapan po ang ating mga kababayan na iwasan pong magtapon ng basura sa ating mga ilog.

BOB_0355 BOB_0357