PAMPUBLIKONG ANUNSYO TUNGKOL SA PARKING NG MOTORSIKLO SA CITY HALL NG LUNGSOD NG SAN PEDRO

Ipinagbibigay alam sa mga empleyado at sinumang may transaksyon sa San Pedro City Hall na gumagamit ng motorsiklo na:

MULA 13 HUNYO 2016, LUNES, ANG PARKING O PARADAHAN NG MGA MOTORSIKLO AY SA LUGAR NA NG GRINHAR.

grinhar arrow Grinhar aerial 2

Mahalaga po ang inyong kooperasyon. Maraming salamat sa inyong pagtalima.