ARAW NG PAGKILALA SA MGA BATANG SUMAILALIM SA PAGSASANAY NG DAYCARE PROGRAM

Masayang ginanap ang pagtatapos ng mga kabataang sumailalim sa daycare program noong ika-15 ng Marso 2016 sa Pacita Astrodome.

Ayon kay Ms. Fatima Autor, CSWD Officer, tatlong taon nilang inalagaaan (ng mga day care tachers and staff) ang mga daycare wards na may edad 3 taon pataas sa ilalim ng konsepto ng “parental substitution” . Umabot sa 3,117 na mga day care wards ang tumanggap ng serbisyo ng nutritious feeding, kaalaman o karununang angkop sa kanilang antas ng paglaki at higit sa lahat , sila ay naturuan ng tamang values o pagpapahalaga.

Ang mga batang ito ay para na ring tumanggap ng kalinga mula sa kanilang sariling magulang sapagka’t ang Day Care Centers ay itinuturing na nilang pangalawang tahanan.

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 

DSC_0009 DSC_0021 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0054 DSC_0058 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0081 DSC_0090 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0101 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0122 DSC_0134 DSC_0164 DSC_0209 DSC_0226 DSC_0236 DSC_0239 DSC_0244 DSC_0272 DSC_0277 DSC_0589