TULONG PINANSYAL PARA SA MGA KINAKAPOS NATING MGA ESTUDYANTENG MAGSISIPAGTAPOS SA ELEMENTARYA AT KOLEHIYO

Para po sa mga karagdagang katanungan, maari lang pong sumangguni sa tanggapan ng CSWD office , unang palapag ng ating bagong munisipyo, o tumawag sa telepono bilang 808-2020 local 102 / 103 , Lunes – Biyernes , 8AM – 5PM. Ang unang batch po ng releasing ay sa Lunes, March 21, 2016.

PARA SA KINAKAPOS