PLEBISITO PARA SA BARANGAY SEPARATION NG SAN VICENTE GAGANAPIN SA HULYO 11, 2015

10256684_942853545778026_3071149520432559890_oItinakda ng Commission on Elections (COMELEC) ang plebisito para sa Barangay Separation ng Barangay San Vicente sa Hulyo 11, 2015 sa bisa ng Resolution 9996. Ang nasabing Resolution, na may petsang June 10, 2015, ay nilagdaan nina Comelec Commissioners J. Andres D. Bautista, Christian Robert S. Lim, Al A. Parreño, Luie Tito F. Guia, Arthur D. Lim, Ma. Rowena Amelia V. Guanzon at Sheriff M. Abas.

Panukala sa plebisito ang paglikha ng pitong (7) bagong barangay na hiwalay at kaiba sa mother barangay San Vicente sa Lungsod ng San Pedro, Laguna. Ang tanong sa opisyal
na balota ay: “DO YOU APPROVE OF THE CREATION OF THE FOLLOWING SEVEN (7) NEW BARANGAYS, NAMELY: PACITA 1; CHRYSANTHEMUM; ROSARIO; PACITA 2; FATIMA; SAN LORENZO RUIZ, AND MAHARLIKA, AS SEPARATE AND DISTINCT FROM ITS 11707654_942854609111253_8881979072725389310_nMOTHER BARANGAY OF SAN VICENTE, SAN PEDRO CITY, LAGUNA?” Ayon sa guidelines ng COMELEC, ang mga botante na boboto ng pagsang-ayon ay susulat ng alinman sa YES o OO sa isang Blank Box kasunod ng tanong.

Ayon sa Sangguniang Bayan Resolusyon Bilang 97-92, ang mga bagong barangay na lilikhain at ang mga lugar na sakop nito ay ang mga sumusond: 1) Barangay PACITA 1 – Pacita Complex 1, San Vicente Village, Villa Paz I, Maligaya 1,2 & 4; 2)Barangay CHRYSANTHEMUM – Chrysanthemum Village, Maligaya 5 & 6) ; 3) Barangay ROSARIO – Rosario Complex, Stonecrest, Olympia Villa Phase 6; 4) Barangay PACITA 2 – Pacita 2 Phases 1&2, Southview 1&2. Mercedes 5 ,Pacita 2 Square & 2C ; 5) Barangay FATIMA – Elvinda Village, Olivarez Homes, Console 3 & 12; 6) Barangay SAN LORENZO RUIZ – Pacita 2A, Pacita 2B, Guevarra Subd., Greatland, Console 1, Conpil 1, Conpil Exec. ; at 7) Barangay MAHARLIKA – Mercedes 1, Adelina 2 & 2A, Olympia 1, Harmony Homes.

Nanawagan si City Mayor Babay Cataquiz sa mga mamamayan ng Barangay San Vicente na ipahayag ang kanilang saloobin ukol sa barangay separation sa pamamagitan ng
kanilang pagboto. Ang botohan ay gaganapin sa Hulyo 11, 2015, Sabado, mula 7:00 nang umaga hanggang 3:00 ng hapon. Bibilangin kaagad ang mga boto pagkatapos na magsara ang botohan. Idedekalara rin agad ang resulta matapos ang bilangan. Ang mga botante ng San Vicente ay boboto sa mga voting precincts sa kanilang mga lugar na kanilang karaniwang binobotohan tuwing may halalan. ‪#‎gao‬